ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РМ О НЕДВИЖИМОСТИ

Приложение N 1 к Положению о приемке строительных работ и установленного оборудования

«Вернуться назад

INVESTITOR
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. _______ din ____________
privind lucrarea ________________________________ executata la obiec-
tul ____________________in cadrul contractului nr. ________ din
____________ incheiat intre ________________________________________ pentru
lucrarile de ______________________________________________________________
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _________,
eliberata de ____________ la __________, cu valabilitate pina la
__________.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
___________, fiind formata din:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:
_____________________ ______________________
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au
lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat pre-
vederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
______________________________________________________________________
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Prezentul proces-verbal, continind ________ file si __________ ane-
xe numerotate, cu un total de ________ fie, a fost incheiat astazi _______
la ______ in ______ exemplare.
Comisia de receptie: Specialisti:
Presedinte: ____________ ________________
Membri: ________________ ________________
(numele, prenumele, semnatura)
9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Lucrarea _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________199
L.S. _______________ ___________________________
(semnatura) (functia, numele, prenumele)
10. Lucrarea ____________________________ este.
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
_________________199 __________________199
L.S._______________ L.S._________________
(semnatura) (semnatura)