ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РМ О НЕДВИЖИМОСТИ

Приложение N 2 к Положению о приемке строительных работ и установленного оборудования

«Вернуться назад

INVESTITOR
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. _______ din_________
Obiectul _____________________________________ este executat in cadrul
contractului nr.______ din ______ ___________199__.
Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ____ din
__________ valabila pina la _____, de catre _______________________________
1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in interva-
lul ______________, fiind formata din:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(numele, prenumele)
2. Au mai participat la receptie:
______________________ ___________________
(numele, prenumele) (calitatea)
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrari-
lor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei,
a constatat urmatoarele:
1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform
listei-anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de ________ 199_;
3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lis-
ta-anexa nr. 2;
4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au
fost (nu au fost) completate;
5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a
obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;
6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in peri-
oada de la terminarea ei la data de ______ pina in prezent, respectiv pe o
durata de ____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;
7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexa nr. 1.
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:
___________________________________________________________________________
5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Prezentul proces-verbal, continind __________ file si
________________ anexe numerotate, cu un total de ______ fie, a fost inche-
iat astazi _____________________l a in ______________ exemplare.
Comisia de receptie finala: Specialisti:
Presedinte:____________ __________________
Membri: ______________ __________________
______________ __________________
(numele, prenumele, semnatura)
8. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Lucrarea _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________199
L.S. _____________ _____________________________
(semnatura) (functia, numele, prenumele)