ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РМ О НЕДВИЖИМОСТИ

Приложение N 3 к Положению о приемке строительных работ и установленного оборудования

«Вернуться назад

INVESTITOR
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
(pentru constructii de locuinte cu un nivel)
Nr. ___________ din ___________________
privind lucrarea ______________________________________________ execu-
tata in cadrul contractului nr. ______________ din ______________________,
incheiat intre _______________________ si intre ___________________________
pentru lucrarile de _______________________________________________________
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ________, eli-
berata de ____________ la ____________________, cu valabilitate pina la
____________________.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
_______________________, fiind formata din:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:
______________________ ______________________
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Prezentul proces-verbal, continind _____ file si __________ anexe
numerotate, cu un total de ____________ file, a fost incheiat astazi
_______________ la _________________ in __________ exemplare.
Comisia de receptie:
Investitor (proprietar): _________________________
Reprezentant al administratiei
publice locale: ___________________________
Arhitect-sef ______________________________
(numele, prenumele, semnatura)