ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РМ О НЕДВИЖИМОСТИ

Приложение N 6 к Положению о приемке строительных работ и установленного оборудования

«Вернуться назад

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI
C E N T R A L I Z A T O R U L
pieselor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei
1) Fisa de date sintetice;
2) Capitolul A*): documentatia privind proiectarea;
3) Capitolul B*): documentatia privind executia;
4) Capitolul C*): documentatia privind receptia;
5) Capitolul D*): documentatia privind exploatarea, repararea,
intretinerea si urmarirea comportarii in timp;
6) Jurnalul evenimentelor.
Capitolul A*): documentatia privind proiectarea
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Capitolul B*): documentatia privind executia
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Capitolul C*): documentatia privind receptia
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Capitolul D*): documentatia privind exploatarea, repararea, intretine-
rea si urmarirea comportarii in timp
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-------------------------
* Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor docu-
mentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in
parte.
FISA DE DATE SINTETICE
1. Obiectul de constructie (denumire, localizare) ____________________
___________________________________________________________________________
2. Investitorul (denumirea si sediul unitatii) _______________________
___________________________________________________________________________
3. Reprezentantii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii
constructiei (numele, prenumele, functia, atributia) ______________________
___________________________________________________________________________
4. Proiectantul lucrarii:
a) denumirea si sediul sau adresa unitatii-proiectant general si a
unitatilor subproiectante _________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) numele si prenumele sefului de proiect ____________________________
___________________________________________________________________________
c) numele si prenumele proiectantului de specialitate, denumirea si
sediul unitatilor de care apartin _________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Verificatorul (sau verificatorul de proiecte atestat), (numele,
prenumele, nr. certificatului de atestare) ________________________________
___________________________________________________________________________
6. Executantul constructiei:
a) denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor ge-
neral) si, daca este cazul, a unitatilor executante pentru instalatiile
aferente constructiilor _______________________________________________
___________________________________________________________________________
b) numele si prenumele dirigintelui de santier atestat _______________
___________________________________________________________________________
c) numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful
punctului de lucru al obiectivului) _______________________________________
___________________________________________________________________________
7. Modificari intervenite in datele de la pct. 1-6 (data modificarii
si modificarea) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comporta-
rea constructiei (numele, prenumele, nr. certificatului de atestare) ______
___________________________________________________________________________
9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele si prenumele
membrilor ei, unitatea in care muncesc) ___________________________________
___________________________________________________________________________
10. Comisia de receptie finala (numele si prenumele membrilor ei si
unitatea fiecaruia de munca) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Data inceperii executiei _________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ________________
___________________________________________________________________________
13. Data aprobarii receptiei